logo logo

nehořlavé a protipožární materiály

Volejte: +420 381 549 215

Dle aplikace

Vzduchotechnika

Na základě zkoušek provedených dle ČSN EN 1366-1 byly certifikovány aplikace s deskami Grenamat AL- ochrana plechového vzduchotechnického potrubí a samonosné vzduchotechnické potrubí.
...