logo logo

nehořlavé a protipožární materiály

Volejte: +420 381 549 111

Dle aplikace

Únikové cesty

Jedním ze základních požadavků požárních předpisů je vytvoření podmínek zajišťujících bezpečnou evakuaci osob z hořícího objektu. K tomuto účelu jsou navrhovány únikové cesty, při jejichž projektování jsou zohledněny požadavky norem požární ochrany a dalších platných předpisů upravující požadavky požární bezpečnosti staveb.


Úniková cesta je definována jako "komunikace, která umožňuje bezpečnou evakuaci osob ze stavby nebo její části ohrožené požárem na volné prostranství, popřípadě přístup požárních jednotek".

Nehořlavé a protipožární desky Grenamat lze použít pro interiérové obklady únikových cest, pro výrobu nábytku, případně revizních uzávěrů v únikových prostorech apod.

Nehořlavé a protipožární desky Grenamat lze použít pro interiérové obklady únikových cest, pro výrobu nábytku, případně revizních uzávěrů v únikových prostorech apod.

Dle požadavku na požární odolnost doporučujeme využít Grenamat AL, Grenamat B nebo Grenamat C.


Tyto typy desek je možné upravovat různými dekorativními povrchy i při splnění požárně technických požadavků. Zvolit si můžete i technologii digitálního potisku, která nabízí nevídané designové možnosti zušlechtění povrchu vermikulitových desek a jejich využití v interiéru. Pro potisk je využíván ekologický a zdravotně nezávadný UV inkoust, který je odolný vyblednutí. Na desky si můžete nechat vytisknout jakýkoliv motiv, fotografii, logo, a to buď na celou plochu desky, nebo jen její část.

...