logo logo

nehořlavé a protipožární materiály

Volejte: +420 381 549 111

Dle aplikace

Protipožární dveře

Protipožární dveře jsou dveře se speciální konstrukcí, která zabraňuje rychlému šíření plamenů, kouře a tepelného toku. Protipožární dveře se dělí do skupin podle požární odolnosti, což je časový úsek, po který odolávají plamenům a vysokým teplotám. Tento časový úsek se uvádí v minutách v základní hodnotové stupnici 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180.

Jako výplň protipožárních dveří se podle požadavku na požární odolnost používají desky Grenamat B, C nebo AL.


...