logo logo

nehořlavé a protipožární materiály

Volejte: +420 381 549 111

Produkty

Produkty

Společnost GRENA, a.s. má dlouholeté zkušenosti se zpracováním vermikulitu a zaměřuje se na výrobu nehořlavých a 100% zdravotně nezávadných desek, které mají jedinečné vlastnosti, výsledkem jejichž využití je technologicky dokonalejší řešení, a proto je právem nazýváme „novou generací“ konstrukčních a izolačních materiálu.

Desky GRENAMAT® jsou vyrobeny z exfoliovaného vermikulitu a speciálního anorganického pojiva, které zajištuje vysokou odolnost vůči tepelnému šoku a teplotám až do 1200 °C. Vermikulitové desky jsou pro naše zdraví zcela neškodné, neobsahují azbest, skleněná ani jiná minerální vlákna. Mají dostatečnou pevnost a mechanickou stabilitu, vysokou trvanlivost, neuvolňují žádné výpary ani při vysokých teplotách.

...