logo logo

nehořlavé a protipožární materiály

Volejte: +420 381 549 215

Dle aplikace

Odvod kouře

Zařízení pro odvod kouře a tepla zajišťuje v počáteční fázi požáru odvod zplodin hoření a kouře a posléze odvádí i uvolněné teplo. Tím umožňuje zlepšit evakuaci osob a zásah požárních jednotek, snižuje tepelné namáhání konstrukce budovy a v konečném důsledku snižuje i následné škody na zařízení či budově způsobené horkými plyny a kouřem.


Přirozené i nucené odvody kouře a tepla odvádí horké plyny vně objektu buď střešními klapkami, ventilátory nebo pomocí potrubních systémů. Tyto potrubní systémy se v normách rozlišují jako potrubí pro odvod kouře a tepla z jednoho požárního úseku o jedné nebo více sekcích, a nebo potrubí pro odvod kouře a tepla z více požárních úseků s jednotlivými kouřovými sekcemi. 

Společnost Grena a.s. navrhla a odzkoušela potrubí pro odvod kouře a tepla z desek Grenamat AL

Společnost Grena a.s. navrhla a odzkoušela potrubí pro odvod kouře a tepla z desek Grenamat AL

Desky Grenamat AL jsou pro svoji pevnost, nehořlavost, snadnou obrobitelnost a velmi dobrou požární odolnost vhodné právě pro sestavy těchto konstrukcí potrubí.


Potrubí je certifikováno pro použití v objektech pro více požárních úseků nebo pro jeden požární úsek, ke kterému je však potrubí vedeno přes jiné požární úseky. Potrubí je možné instalovat ve vodorovném nebo ve svislém provedení, na potrubí je možno připojovat další odbočky, ventilátory či mřížky.

...