logo

nehořlavé a protipožární materiály

Volejte: +420 381 549 215

Produkty

Grenamat AL


Nehořlavá deska z expandovaného vermikulitu, která odolává vysokým teplotám až do 1 200 °C

Deska Grenamat AL je vhodná k ochraně stavebních konstrukcí před požárem. Výborné jsou ale i její akustické vlastnosti, které zlepšují poslechové podmínky interiérů. 

Grenamat AL nabízíme s různou povrchovou úpravou. Vlastnosti desek Grenamat AL

Vlastnosti desek Grenamat AL

Grenamat AL je nehořlavá deska vyrobená z expandovaného vermikulitu a anorganického pojiva. Neobsahuje žádná minerální či skleněná vlákna, azbest, ani jinou látku ze seznamu nebezpečných látek SVHC (Substances of Very High Concern ), které zveřejnila Evropská agentura pro chemické látky (ECHA). Je tak tedy naprosto zdravotně a ekologicky nezávadná.


Neobsahují žádná vlákna pro zpevnění, neboť slisováním materiálu pod vysokým tlakem vznikne dostatečně pevná deska. Zbytkové části desek lze likvidovat jako běžný stavební odpad.


Desky Grenama AL vykazují také velmi dobré zvukově a tepelně izolační vlastnosti.


Reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1: A1 (s odzkoušenou povrchovou úpravou A2 - s1, d0) 
 

Interiérové obklady

Interiérové obklady

S ohledem na svou nehořlavost jsou desky vhodné pro obklady únikových cest a shromažďovacích prostorů. Montovány jsou na běžnou dřevěnou nebo SDK konstrukci, případně jiné varianty.


Desky dodáváme v různých povrchových úpravách a dekorech (dýha, CPL nebo HPL fólie). 

Akustické obklady

Akustické obklady

Akustické obklady dodáváme pro různá řešení koncertních sálů, nahrávacích studií, divadel, kin apod. Tyto akustické obklady zvuk účinně pohlcují, odrážejí nebo rozptylují, čímž je dosaženo požadované akustické kvality prostorů. Snižují především doby dozvuku a celkově zlepšují poslechové podmínky místností.


Obklady jsou kombinovány z jednotlivých akustických prvků a materiálů, které v navržených sestavách tvoří vlastní interiérové obložení místnosti. Jádro tvoří nehořlavá vermikulitová deska, a proto jsou tyto obklady vhodné pro prostory s velkou koncentrací lidí, kde je kladen důraz na požární bezpečnost.


Barevnost, typ perforace a druh materiálu obkladu lze vybrat z velkého množství nabízených povrchů (CPL, HPL, dýha, fólie,...).


Typy akustických panelů a další informace

 
Akustické panely s mikroperforací

Akustické panely s mikroperforací

Tyto panely dosahují velmi dobrých akustických vlastností a jejich hlavní výhodou je estetická funkce, kdy dochází k zachování optiky celistvého obkladu.


Přestože mají celistvou optiku panelu, splňují veškeré vlastnosti nehořlavých akustických panelů.

Vzduchotechnické potrubí pro odvod tepla a kouře (ZOTK)

Vzduchotechnické potrubí pro odvod tepla a kouře (ZOTK)

Společnost Grena a.s. navrhla a odzkoušela potrubí pro odvod kouře a tepla z desek Grenamat AL, které jsou pro svoji pevnost, nehořlavost a snadné obrábění ideálním řešením pro sestavy těchto potrubí.


Tato zařízení s požární odolností až 120 minut navrhujeme pro jednotlivé kouřové sekce, které jsou v požárním úseku. V případě požáru zajišťují řádné odvětrání (odvod tepla a kouře), čímž je minimalizováno ohrožení osob a majetku v důsledku požáru. 

Další informace

Požární ochrana uhlíkovo-vláknitých CFRP lamel

Požární ochrana uhlíkovo-vláknitých CFRP lamel

Jedná se o tepelnou izolaci uhlíkovo-vláknitých CFRP lamel nebo plátů, tzv. „wrappingů“ nehořlavými deskami Grenamat AL s požární odolností až 120 minut. 


Tepelná ochrana deskami Grenamat AL je dimenzována tak, aby po požadovanou dobu nedošlo k ohřátí pryskyřice, kterou je lepena lamela k betonovému podkladu.

Další příklady použití

Další příklady použití

 • Instalační potrubí
 • Zvýšení požární odolnosti plechového potrubí
 • Svislé instalační potrubí a uzávěrka
 • Zvýšení požární odolnosti stropů
 • Výplně trezorů a trezorových skříní
 • Výplně ocelových a prosklených protipožárních uzávěrů
 • výroba nábytku


 
Úpravy desek Grenamat AL

Úpravy desek Grenamat AL

Vermikulitové desky Grenamat AL jsou jednoduše opracovatelné běžnými dřevoobráběcími nástroji. Při práci s nimi vzniká minimum prachu. 

Výhody desek Grenamat AL

Výhody desek Grenamat AL

 • Zdravotně naprosto nezávadné – bez azbestu a jiných nebezpečných látek
 • Jednoduché a hospodárné řešení
 • Minimální nároky na prostor
 • Jednoduché obrábění běžnými dřevoobráběcími nástroji
 • Snadné a rychlé spojování pomocí lepidla, šroubů, spon či profilů.
 • Vyrobeno ze 100% přírodních a ekologických materiálů
 • Nehořlavé
 • Vysoká trvanlivost a stálost
 • Dobré akustické vlastnosti
 • Testováno a certifikováno

 
 • Akustické panely
 • Interiérové obklady únikových cest a  shromažďovacích prostor
 • Potrubí ZOTK, VZT
 • Instalační potrubí svislé a vodorovné
 • Zvýšení požární odolnosti plechového potrubí
 • Svislé instalační potrubí a uzávěrka
 • Požární ochrana karbonových CFRP lamel
 • Výplně trezorů a trezorových skříní
 • Výplně ocelových a prosklených protipožárních uzávěrů
 • Výroba nábytku aj.
Technické údaje

Formáty desek [mm]
1220 x 2440, po dohodě prodloužení desek až do délky 3050 mm
Objemová hmotnost [kg/m3]
480 - 800
Tloušťky [mm]
8 - 55


Certifikované tloušťky desek Grenamat AL jsou vedeny v tabulce dle požadované požární odolnosti.

Požární odolnost         

Tloušťky desky           

EI 30

25 mm

EI 45

30 mm

EI 60

40 mm 

EI 90

48 mm

EI 120

 55 mm 


Tolerance desek:

- objemová hmotnost ± 10%
- tloušťka broušené desky ± 0,3 mm
- délka a šířka ± 5 mm 

dle ČSN EN 13501-1, reakce na oheň, třída A1 - nehořlavé

Formát desky: 1220 x 2440 mm

Tloušťka (mm)Objemová hmotnost (kg/m3)Váha desky (kg/ks)Desek na paletě (ks)Váha komplet palety (kg)Palet do kamionu (ks)Váha do kamionu (kg)Výška komplet zabalené palety (mm)
1080023,888219411241381030
1275026,877216411238001074
1652024,861161315241921126
1675035,761227810227771126
1952029,452162915244321138
1975042,452230510230481138
2552038,738157115235591100
2565048,438193912232701100
27* 55044,237173514242961030
40*55065,524167214234081030
55*650106,420222810222801085
* tyto desky vyrobíme pouze při objednání min. 90 ks

Pásky pro spáry vzduchotechnického potrubí: 10 x 100 x 1220 mm.
Velikost palety 1230 x 2450 mm.

 • Za podmínky objednání minimálně 90 ks desek základního formátu je možné vyrobit jiné tloušťky,objemové hmotnosti nebo rozměry než jsou uvedeny v předchozí tabulce.
 • Dále nabízíme různé povrchové úpravy, formátování a frézování desek (dle katalogu).

Objem na standardní 20stopý nebo 40stopý kontejner - Vám spočítáme dle poptávky. 
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Potvrzením s použitím souhlasíte. V pořádku Další informace
...