logo logo

nehořlavé a protipožární materiály

Volejte: +420 381 549 111

Produkty

Grenaboard

Nehořlavá lehčená deska pro ochranu stropních konstrukcí

Skvělá alternativa sádrokartonových desek s požární odolností až 180 minut.

Podhledy z desek Grenaboard jsou vhodné pro zavěšení na různé nosné konstrukce

Vlastnosti desek Grenaboard

Vlastnosti desek Grenaboard

Grenaboard je velmi lehká a pevná nehořlavá deska vyrobená z expandovaného vermikulitu a anorganického pojiva. Tato deska je potažena oboustranně papírem a po všech čtyřech hranách prolisována pro snadné zatmelení spár.


Desky Grenaboard jsou certifikovány pro zvýšení požární odolnosti a pro funkci protipožární membrány na různé typy stropních konstrukcí. Lze je zavěsit buď pod stropní konstrukci nebo přímo na dřevěný trámový strop.

K instalaci stačí pouze jeden pracovník. Montáž je stejná pro všechny typy stropních konstrukcí i požárních odolností.

Vyšší základní cena desky je kompenzována nižší cenou za montážní profily a prvky a podstatně menší pracností montáže.


Reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1: A1 - nehořlavé

Základní podmínky použití

Základní podmínky použití

Při použití desek Grenaboard pro zavěšení podhledů na různé nosné konstrukce (ocel, dřevo, beton) je potřeba dbát těchto podmínek použití: 

 • Nad podhledovou deskou Grenaboard je vložena minerální vlna o tloušťce min. 40 mm a objemové hmotnosti min. 40 kg/m3 
 • Výška dutiny mezi stropem a horním lícem desky Grenaboard je nejméně 264 mm 
 • Sklon konstrukce je v rozmezí 0 - 25° 
 • V dutině není žádný hořlavý materiál 
 • Do podhledu je možno instalovat stropní svítidlo či revizní otvor o rozměru 600x600 mm 
 • Materiál stropní desky nad dřevěnými nosníky není omezen. Je možné použít beton, dřevo, plech, desky z různých materiálů apod. 
 • Návrhová teplota oceli je kalkulována na 500 °C. Pro jiné teploty se prosíme obraťte na zástupce firmy Grena a.s. 
 • Možnost použít CD rychlozávěsů plochých nebo rychlozávěsů CD čtyřbodových 
 • Pro montáž požárně-odolných konstrukcí je předepsáno odborné proškolení montážní firmy
Úprava desek Grenaboard

Úprava desek Grenaboard

Vermikulitové desky Grenaboard jsou jednoduše opracovatelné běžnými dřevoobráběcími nástroji. Při práci vzniká minimum prachu.
Výhody desek Grenaboard

Výhody desek Grenaboard

 • Nehořlavé 
 • Snadné zatmelení spár 
 • Snadná a lehká manipulace a montáž 
 • Jedna montáž pro různé typy konstrukcí 
 • Jednoduché obrábění běžnými dřevoobráběcími nástroji 
 • Snadné a rychlé spojování pomocí lepidla, šroubů či spon 
 • Vyrobeno ze 100% přírodních materiálů (Vermikulit)
 • Pro ochranu stropních konstrukcí s požární odolností 30 až 180 minut
 • Závěsné podhledy na ocelových stropních nosnících 
 • Závěsné podhledy na ocelovo-betonovém stropě 
 • Závěsné podhledy na železo-betonovém stropě
 • Závěsné podhledy na dřevěných trámech 
 • Závěsné podhledy na dřevěných stropních konstrukcích REI 60 

Technické údaje

Formáty desek [mm]

1220 x 2400

Objemová hmotnost [kg/m3]

480

Tloušťky [mm] 

16

Tolerance desek Grenaboard: 
- objemová hmotnost ± 10% 
- tloušťka ± 3 mm 
- délka a šířka ± 3 mm

Dle ČSN EN 13501-1, reakce na oheň, třída A1 - nehořlavé


Formát desek: 1220 x 2440 mm

Tloušťka (mm)   

Objemová hmotnost (kg/m3)

Váha desky (kg)

Desek na paletě (ks)

Váha komplet palety (kg)

Palet do kamionu (ks)

Váha do kamionu (kg)

Výška komplet zabalené palety (mm) 

16

480

22,5

60

1420

16

22720

1100


...