logo logo

nehořlavé a protipožární materiály

Volejte: +420 381 549 111

Dle průmyslu

Chemický

Chemická úprava má tu vlastnost, že šupinkovitá struktura vermikulitu může expandovat nebo se rozštěpovat na vrstvy a tím produkovat velmi vysoký poměr částeček. Takový rozptyl hraje velkou roli při potahování jak organických tak anorganických vláknitých výrobků. Tato úprava podstatně zvyšuje tepelnou stabilitu vláken. Na základě různých chemických procesů lze vyrobit celou škálu nových vermikulitových výrobků. Je možné vyrobit pružné fólie, papíry, ochranné vrstvy a specializované přísady pro různá odvětví průmyslu.

 
...